Vad kostar det?

- tandvårdsbidrag och betalningssätt

Det är svårt att uppge en exakt kostnad för ditt besök innan du har varit här. Vi ligger generellt i nivå med Folktandvårdens priser och en fullständig prislista hittar du i vår väntrumspärm på kliniken. En vanlig basundersökning kostar mellan 900 och 2500 kronor, beroende på hur pass omfattande undersökning som behöver göras. I vissa fall kan en större utredning krävas, och därmed kosta mer, exempelvis om det är fråga om mer omfattande bettrehabilitering. En normalstor lagning av en kindtand kostar mellan 1600 och 1900 kr.

Men du vet väl om att du även kan ha rätt till bidrag?

Det tandvårdsstöd som finns idag består av 3 delar:

  • Allmänt tandvårdsbidrag
  • Högkostnadsskydd
  • Särskilt tandvårdsbidrag

 

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB):

innebär att du som är bosatt i Sverige och är mellan 24 och 29 år samt 65 år eller äldre får ett bidrag på 600 kronor varje år ifrån Försäkringskassan. Är du mellan 30 och 64 år får du istället 300 kronor per år. Bidraget är ett generellt stöd, vilket innebär att det inte är öronmärkt åt någon speciell typ av behandling, utan kan användas som del- eller helbetalning hos tandläkaren eller tandhygienisten.

Högkostnadsskydd:

innebär att staten betalar en del av kostnaden om behandlingen överskrider en viss summa. Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris. Kostnader upp till 3000 kronor står du som patient själv för.

  • Vid summor över 3000 kronor betalar staten 50% av den överstigande delen.
  • Vid summor över 15000 kronor betalar staten 85% av den överstigande delen.

 

Försäkringsperioden pågår i 12 månader från att behandlingen påbörjas. När dessa 12 månader är över avslutas behandlingsperioden automatiskt oavsett om behandlingen är slutförd eller inte. Det betyder att man därefter börjar om på noll igen och får arbeta upp en ny kostnad.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB):

innebär att personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, som riskerar att få försämrad tandhälsa, har rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag. Bidraget betalas ut varje halvår och ska användas till förebyggande tandvård.

Betalningssätt

På Prismakliniken tar vi av säkerhetsskäl inte emot kontanter utan uppmanar våra kunder att istället betala med kort. För er som hellre vill ha en faktura medskickad hem tillkommer en administrationsavgift på 25 kronor. Undrar du över delbetalning? Hör av dig till oss så får du mer information!

Undvik onödiga kostnader genom att komma till din bokade tid!

Du som uteblir eller lämnar sent återbud från ett planerat besök utan att meddela oss minst 24 timmar i förväg, debiteras mellan 300-600 kr + administrationsavgift.

Målsman till barn som uteblir debiteras 200 kr + administrationsavgift.

Tänk på att ett uteblivet besök drabbar någon annan som istället kunde fått komma till oss i ditt ställe.

Våra tjänster

Välj och boka din behandling nedan

Hittar du ingen tid som passar dig? Slå oss en signal så kan vi i många fall få fram en tid som passar dig!